Życzenia!!!


Ż Y C Z E N I A  D L A  U C Z N I Ó W

 

Drodzy uczniowie, życzymy Wam w 2015 roku, 

abyście stawali się badaczami, myśleli krytycznie, rozwiązywali problemy,

współpracowali, komunikowali się, wykazywali się kreatywnością,

bądźcie odpowiedzialni za swoją naukę, bądźcie bardziej zaangażowani i entuzjastyczni.

 

Zespół Nauczycielek

Szkoły z Klasą 2.0

Nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoły z Klasą 2.0

Nasza szkoła pomyślnie zakończyła program i otrzymała certyfikat Szkoły z Klasą 2.0. To wielki sukces 22 nauczycielek i ich uczniów biorących udział w zadaniach projektowych związanych z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komputerowej. Materiały wypracowane przez nauczycieli i uczniów znalazły się na platformie internetowej Szkoły z Klasą 2.0, a najciekawsze pomysły zakwalifikowały się do bazy danych, oznaczonej tytułem DOBRA PRAKTYKA. Tytuł otrzymały dyrektor Szkoły Elżbieta Bieńkowska oraz nauczycielki: Zofia Kazimierska, Dorota Klimek i Grażyna Olejarczyk. Gratulujemy nauczycielkom i wszystkim uczestnikom projektów. Już teraz myślimy o nowej edycji programu.

Szkoła z klasą 2.0

W dniu 1 października 2013 roku Szkoła rozpoczęła realizację ogólnopolskiego programu Szkoła z klasą 2.0 pod egidą Centrum Edukacji Obywatelskiej i patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Głównym celem programu było promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz wypracowanie i wprowadzenie w życie zasad dotyczących korzystania z TIK w procesie uczenia się i nauczania, a także upowszechniania tych metod nauczania, które sprzyjają rozwijaniu umiejętności myślenia. Nauczyciele założyli sobie, że dzięki programowi uczniowie nauczą się odpowiedzialnego, skutecznego i kreatywnego korzystania z TIK.

Czytaj więcej...

Szkolny Festiwal projektów w ramach akcji Szkoła z Klasą 2.0

5 czerwca odbył się Szkolny Festiwal projektów w ramach akcji Szkoła z Klasą 2.0. Sala gimnanstyczna zamieniła się w salę wystawową, na której przedstawiciele grup projektowych zaprezentowali efekty swojej półrocznej pracy z narzędziami TIK. Stoiska z projektami zostały fantastycznie przygotowane. Były opisy projektów, prezentacje multimedialne, gazety, pocztówki, plakaty, ulotki, konkursy, albumy i inne. Uczniowie prześcigali się w pomysłach, aby jak najciekawiej przedstawić efekty swojej pracy. Wszyscy uczestnicy projektów i ich opiekunowie odnieśli sukces. Na podsumowanie odbyła się część artystyczna. Sala na chwilę zamieniła się w studio telewizyjne, skąd została nadana relacja z podsumowania pracy. Projekt realizowało 22 nauczycieli i 250 dzieci. Powstało 14 projektów edukacyjnych i o charakterze wychowawczym.

Zdjęcia

Półmetek !!!

Jesteśmy na półmetku realizacji programu Szkoła z klasą 2.0. Obecnie trwa realizacja projektów w różnych klasach i kołach zainteresowań. Uczniowie mają szansę rozwijać swoje umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi TIK na różnych przedmiotach pod kierunkiem nauczycieli - uczestników programu. W szkole realizuje się aż 12 projektów o ciekawej i różnorodnej tematyce. Wiele projektów związanych jest z naszym miastem. To świadczy, jak bardzo je kochamy i chcemy poznać jego historię.

Czytaj więcej...

Pogotowie TIK-owe

Pogotowie TIK-owe

Jeśli masz problemy z korzystaniem z narzędzi TIK lub chcesz nauczyć się czegoś więcej, możesz liczyć na pomoc Koleżanek.

 • Beata Białczak – sala 101
  wtorek, godz. 12.45 –13.30
 • Grażyna Olejarczyk – sala 106
  poniedziałek, godz. 13.40-14.25

Szkoła z klasą 2.0 - konkurs

Uwaga konkurs !!!!!!

Nasz szkolny Kodeks 2.0 gotowy!

Zachęcamy, abyście go zaprezentowali w dowolnej formie: komiks, prezentacja multimedialna, nagranie filmowe, wiersz, bajka i co Wam jeszcze przyjdzie do głowy.

Pomysł możecie zrealizować samodzielnie lub  w grupie (nie więcej niż cztery osoby). Najciekawsze prace ocenimy i nagrodzimy. Należy je zgłaszać do Koordynatora do 2 marca 2014 roku.

Czytaj więcej...

Szkolna debata nad Kodeksem 2.0

Dnia 9 grudnia 2013 roku odbyła się szkolna debata nad Kodeksem 2.0 w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni Goście: dyr. Elżbieta Bieńkowska, dyr. Krystyna Żurawska, p. Alina Pietrzak członek Zarządu Rady Rodziców. Społeczność uczniowską reprezentowało po dwoje przedstawicieli klas IV-VI oraz przedstawiciele klas: Ia, II b i  IIId.

Obrady rozpoczęła koordynatorka programu Zofia Kazimierska, roboczą część prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego pod opieką Agnieszki Kaczerskiej. Uczniowie pracowali w 7 grupach, zastanawiając się nad poszczególnymi wskazówkami Kodeksu 2.0. Wypracowali bardo bogaty materiał, który opracowała grupa techniczna pod kierunkiem nauczycielek: Doroty Klimek i Sylwii Grabowskiej oraz uczennic: Natalii Sochockiej i Natalii Zawadzkiej. Nad poprawnością merytoryczną Kodeksu czuwały nauczycielki informatyki: Beata Białczak i Grażyna Olejarczyk powołane do grupy ekspertów.

Czytaj więcej...

Szkoła z klasą 2.0 konferencje w Warszawie

Aby dobrze przygotować się do realizacji programu Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało dwie konferencje. Pierwsza w dniu 5 listopada była skierowana do Dyrektorów lub Koordynatorów programu. Spotkanie było poświęcone wymianie dobrych praktyk dyrektorskich, pomysłów na rozwiązanie trudności oraz wspólnemu planowaniu dalszych zmian w szkole. Odbyły się rozmowy o zadaniach dyrektora oraz o jego współpracy z zespołem 2.0 i szkolnym koordynatorem oraz  panele dyskusyjne połączone z  prelekcjami  ekspertów. Uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach, podczas których poznali narzędzia, pomagające skuteczniej wykorzystywać TIK w zarządzaniu szkołą oraz w codziennej pracy nauczycieli.

Czytaj więcej...

Kodeks 2.0

Problemy do rozstrzygnięcia

przy opracowywaniu Kodeksu 2.0

 

 • Ucz i ucz się z TIK.
  • Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline?
  • Jak korzystać z Internetu, gdy lekcja nie odbywa się w pracowni?
  • Jakie narzędzia komputerowe mogą się przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadań?
  • Jak odrabiać prace domowe w erze TIK?
  • Jak  dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglądy w sieci?
  • Jak realizować zespołowe projekty uczniowskie z wykorzystaniem TIK?
  • Jaki sposób korzystania z Internetu, np. na komputerze czy smartfonie, można dopuścić na sprawdzianach i na egzaminach?

Czytaj więcej...

Włączamy rodziców do Szkoły z klasą

Porozmawiajmy o kodeksie w szkole z… rodzicami!

 

Pierwsze zadania w programie Szkoła z Klasą 2.0 dotyczą tworzenia i promowania reguł wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w waszej szkole. Uczniowie zastanawiają się nad tym, jak mogą im się przydać podczas lekcji internet, programy komputerowe, aplikacje na smartfonach. W szkole trwa otwarta dyskusja, w której głos zabierają zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Czas włączyć do rozmowy na temat TIK rodziców.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje