Kodeks 2.0

Problemy do rozstrzygnięcia

przy opracowywaniu Kodeksu 2.0

 

 • Ucz i ucz się z TIK.
  • Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline?
  • Jak korzystać z Internetu, gdy lekcja nie odbywa się w pracowni?
  • Jakie narzędzia komputerowe mogą się przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadań?
  • Jak odrabiać prace domowe w erze TIK?
  • Jak  dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglądy w sieci?
  • Jak realizować zespołowe projekty uczniowskie z wykorzystaniem TIK?
  • Jaki sposób korzystania z Internetu, np. na komputerze czy smartfonie, można dopuścić na sprawdzianach i na egzaminach?

 

 • Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie.
  • Jak nauczyciele i uczniowie mają korzystać z TIK w nauczaniu, by nie było to bezkrytyczne kopiowanie, lecz twórcze wykorzystanie zasobów sieci?
  • Jak rozpoznawać wiarygodne strony i źródła?
  • Jak odróżnić informacje od komentarzy czy opinii?
  • Jak mądrze i skutecznie szukać potrzebnych informacji i materiałów?
  • Czy i jak reagować na nieprawidłowości, oszustwa i błędy?
  • Jak się zachować, gdy zauważy się przejawy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, nietolerancji?

 

 • Nie kradnij i nie daj się okraść!
  • Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów – tekstów, zdjęć, filmów?
  • Gdzie i jak szukać legalnych źródeł do wykorzystania?
  • Jak podawać źródła i autorów?
  • Jak czytać informacje o prawach autorskich i jak je respektować?
  • Jak zadbać o własne prawa?
  • Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.?
  • Kiedy warto korzystać z wolnych licencji i na czym one polegają?
  • Gdzie można znaleźć otwarte zasoby edukacyjne?

 

 • Komunikujmy się.
  • Jak używać TIK do komunikacji w szkole?
  • Jak e-maile oraz portale społecznościowe mogą ułatwić kontakty między nauczycielami, uczniami i rodzicami?
  • Jakich informacji nie należy rozpowszechniać tą drogą?
  • Jak stworzyć system monitorowania postępów ucznia pomagający się uczyć?
  • Czy używać sms-ów w kontaktach nauczycieli z uczniami?
  • Jak powinna być strona internetowa szkoły?
  • Kto za nią odpowiada, kto ją prowadzi, co mogą na niej robić uczniowie?
  • Co publiczne, a co prywatne – netykieta  nowych czasów.

 

 • Komputery pod ręką.
  • Jak zapewnić dostępność komputerów i Internetu w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej?
  • Jak sprawiedliwie i sensownie dzielić dostęp do TIK między różne przedmioty i wielu uczniów?
  • Jak optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci?
  • Rozrywka na szkolnych komputerach – kiedy i w jakim zakresie?

 

 • Bądź bezpieczny w sieci!
  • Na czym polega bezpieczne korzystanie z sieci?
  • Jakie ślady zostawiasz, surfując po Internecie?
  • Jak korzystać z portali społecznościowych?
  • Komputery szkolne - co uczniowie mogą na nich robić, a czego nie?
  • Szyfrowanie danych na szkolnych dyskach – jak to robić?
  • Kontakty z nieznajomymi – jak się nauczyć zasad  bezpieczeństwa?
  • Strony, na które lepiej nie wchodzić i zaproszenia do ubicia interesu – jak na to wszystko reagować?
  • Jak się bronić przed internetowymi przestępcami?

 

 • Nauczcie tego dorosłych.
  • W jaki sposób uczniowie przy wsparciu nauczycieli mogą szkolić innych, np. swoich rodziców, dziadków, czy  sąsiadów w dziedzinie TIK?
  • Jak przełamać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych?
  • Kto i jak ma nadzorować takie zajęcia?

Dodatkowe informacje