Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

  • Paula Malewska-Dziubińska - przewodniczący
  • Łukasz Drzewiecki - wiceprzewodniczący
  • Aldona Mikołajewska - wiceprzewodnicząca
  • Anna Michniewicz - skarbnik
  • Robert Grabowski  - sekretarz

 

Komisja rewizyjna

  • Magdalena Skrodzka - przewodnicząca
  • Magdalena Kwiatkowska - członek
  • Magdalena Ziółkowska - członek

Dodatkowe informacje