Rada Rodziców

 Skład Prezydium Rady Rodziców

  • Monika Bieranowska - przewodnicząca
  • Rafał Borkowski - wiceprzewodniczący
  • Dorota Mackiewicz - skarbnik
  • Elżbieta Lewandowska - sekretarz
  • Renata Lampkowska - członek
  • Maria Koźlakiewicz - członek
  • Justyna Adamska - członek
  • Paweł Śmigielski - członek
 

Dodatkowe informacje