Projekt edukacyjny „Akademia Dobrego Wychowania”

Projekt „Akademia Dobrego Wychowania” realizowany jest na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI od października 2013r. Działania, które zostały zaplanowane i zapisane w harmonogramie, przebiegają zgodnie z podanymi terminami. Każdy miesiąc przebiega pod innym hasłem i koncentruje się według innego zagadnienia (październik: Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie, listopad: Mój język świadczy o mnie. Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom, grudzień:Jak jeść zdrowo, smacznie i kulturalnie, styczeń:Kultura w miejscach publicznych). Realizując hasła miesiąca, uczniowie opracowali i wyeksponowali na tablicy umieszczonej na II piętrze kodeks kulturalnego ucznia, słownik uprzejmości, hasła, aforyzmy, rymowanki propagujące używanie pięknej polszczyzny, a protestujące przeciwko wulgaryzmom. Wykonali zdjęcia, ilustracje przedstawiające prawidłowe ułożenie sztućców i zastawy stołowej, zaplanowali zdrowy jadłospis oraz  opracowali zasady kulturalnego spożywania posiłków i zachowania przy stole. Obecnie uczniowie wraz z wychowawcami przygotowują materiały związane z kulturą zachowania  w takich miejscach publicznych jak: teatr, kino, filharmonia.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje