Dzień Ochrony Danych Osobowych w Zespole Placówek Oświatowych nr 3

01.02 w naszej szkole obchodzono Dzień Ochrony Danych Osobowych.  Uczniowie wraz z nauczycielami  zorganizowali skierowany do mieszkańców Mławy happening uliczny pod hasłem Nie bądź bałwanem, chroń swoje dane!. Akcję rozpoczęli uczniowie klas I-III biorąc udział na placu przed szkołą w zabawie ,która polegała na nadmuchaniu balonów, wcześniej opisanych informacjami na swój temat. Następnie nie związując ich, wypuścili
w górę.  Kiedy baloniki znalazły się na ziemi, dzieci otrzymały polecenie odnalezienia własnego. Zabawa miała im uświadomić, że „wypuszczone” dane już do nich nie wrócą i mogą się znaleźć w posiadaniu kogoś innego. Następnie do happeningu dołączyły klasy IV-VI, które umieściły na ogrodzeniu szkoły oraz w Miejskim Parku  kolorowe bałwanki. Tabliczki na bałwanach  miały przypominać o prawie do prywatności i nawoływać do ochrony danych osobowych. Poza tym uczniowie wręczali przechodniom ulotki z hasłami dotyczącymi programu. Happening  był okazją do wielu ciekawych spotkań i inspirujących dyskusji. Uczniowie nie tylko  rozwinęli umiejętności wypowiadania się na tematy związane
z ochroną danych osobowych i prywatnością, ale wzmocnili  również motywację do aktywnego udziału w życiu szkoły i miasta.
Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzony szkole okazał się nie tylko kolejną ważną inicjatywą edukacyjną , ale również   był okazją do dobrej zabawy.


Uwaga Konkurs!!!

W ramach realizowanego w naszej szkole programu „Twoje dane – Twoja sprawa” został ogłoszony konkurs „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”. Co tydzień na tablicy przy pokoju nauczycielskim będzie umieszczany zarys postaci . Obok schematu pojawią się wskazówki podpowiadające kim może być poszukiwana osoba. Wygra ten uczeń, który jak najszybciej zidentyfikuje tajemniczą postać pracującą w szkole.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniom na istotę i znaczenie ochrony danych osobowych we współczesnym świecie. Uświadamiając sobie , że dane osobowe są źródłem wiedzy, która może posłużyć do identyfikacji, zrozumieją jak ważne jest ich bezpieczeństwo. Konkurs, który już od pierwszego dnia cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, będzie trwał do końca kwietnia. Uczestnikom zabawy życzymy wytrwałości i wielu zakończonych powodzeniem śledztw.

Audycja do uczniów

16 stycznia 2014 r. do uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie została skierowana audycja w ramach programu "Twoje dane - twoja sprawa". Poprzedziła ona rozmowę wychowawców z uczniami na temat ochrony danych w codziennym życiu oraz bezpieczeństwa w sieci.

Audycja

Twoje dane - Twoja sprawa

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa", nad którym patronat sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Cele Programu:

  • wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności każdego człowieka;
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności każdego człowieka;
  • poszerzenie warsztatu merytorycznego nauczycieli;

    Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje