II etap - „Podnoszenia kompetencji w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych

W poniedziałek 17 czerwca 2013 r. uczniowie klasy IVa wzięli udział w drugim etapie badania ewaluacyjnego w ramach realizowanego w szkole projektu „Podnoszenia kompetencji w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii Eduscience. W czasie udziału w testach matematyczno –przyrodniczym i językowym świetnie sprawdziły się uczniowskie laptopy, w które szkoła została wyposażona w ramach projektu „Cyfrowa szkoła”. Liczymy na dobre wyniki napisanych sprawdzianów!

Zdjęcia

Dodatkowe informacje