Projekt pt. "What's the weather like in Mława in Spring?"

W projekcie z języka angielskiego pt. "What's the weather like in Mława in Spring?" wzięło udział 8 uczniów z klas 5b i 6e. Uczniowie prowadzili systematyczne obserwacje pogody (co drugi dzień przez 2 tygodnie) i zapisywali je po angielsku. Nauczycielki języka angielskiego K.Gralewicz i K.Pawelczyk podzieliy uczniów na 4 grupy odpowiedzialne za następujące etapy projektu:

  1. Obserwacje zmian pogody i sporządzanie notatek,
  2. Wykonanie ilustracji do opisów.
  3. Przygotowanie tłumaczenia.
  4. Prezentacja notatek w formie gazetki szkolnej/klasowej.

Podczas wykonywania projektu uczniowie korzystali z TIK - programu Power Point oraz linków:

Dodatkowe informacje