„CUKIERKI”

W naszej szkole klasy trzecie gościły 17 października terapeutów z Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Płocku, którzy trakcie dwugodzinnych spotkań z każdą klasą przeprowadzili zajęcia w ramach programu „CUKIERKI”. „CUKIERKI” to program profilaktyczny oparty na bajce Agnieszki Grzelak. Głównym zadaniem tego programu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz nauka postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci. Powtarzane zdanie „Dziękuję, od obcych nie biorę!” było ćwiczeniem pozwalającym na utrwalenie sposobu odmawiania. Różnorodne zabawy, ćwiczenia w których wszyscy uczestniczyli ogromnym zaangażowaniem sprzyjały integracji zespołów klasowych.

Zdjęcia

Dodatkowe informacje