Życie ma sens, gdy myślisz o innych

Drodzy Uczniowie!

W tym roku  nasza Szkoła przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0. Organizatorzy projektu z Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przygotowali dla nas do wyboru 10 głównych obszarów, które pozwolą nam określić kierunek zmian na ten rok, a może również na kolejne lata. 
Nauczyciele biorący udział w programie wybrali dla Was działania, które będą dotyczyły hasła SOLIDARNOŚĆ. Chcielibyśmy, aby nasza szkoła uczyła szeroko pojętej solidarności, wzajemnej pomocy, tworzenia szkolnego wolontariatu oraz budowała kulturę dzielenia się. Chcemy zachęcać Was do różnych aktywności i działań kształtujących  wrażliwość na potrzeby innych osób ze szkoły, ale również z Waszego środowiska, a także na potrzeby zwierząt. Chcemy, abyście życzliwie spojrzeli wokół siebie. Rozwijajcie w sobie empatię i odpowiedzialność za innych. Pomaganie jest piękne. 

Wkrótce przystąpimy do realizacji zaplanowanych działań. Czekamy na Wasze pomysły i aktywność.

Uczestnicy programu:

Mariusz Lempek
Zofia Kazimierska
Halina Rakowska
Sylwia Grabowska
Wiesława Chmielewska
Karolina Gralewicz
Agnieszka Kaczerska
Anna Karcz
Joanna Modzelewska
Iwona Olszak
Katarzyna Pawelczyk
Dorota Puszcz
Ewa Ronkiewicz
Justyna Sobotka
Urszula Szynaka

Dodatkowe informacje