Łańcuch dobroci

Przed świętami Bożego Narodzenia na lekcji języka polskiego z panią Zofia Kazimierską omawialiśmy książkę Karola Dickensa „Opowieść wigilijna”. Przyjrzeliśmy się głównemu bohaterowi Ebenezerowi Scroogowi zniewolonemu przez pieniądze i zło. Taka postawa człowieka nie jest godna naśladowania. Postanowiliśmy stworzyć własny łańcuch dobroci, na wzór łańcucha, którym byli opasane duchy. Obowiązkiem każdego ucznia było przyniesienie na lekcję siedem wąskich pasków papieru. Przy pomocy słowników języka polskiego zebraliśmy słownictwo, to znaczy wyrazy i wyrażenia, które nazywają pozytywnie cechy i postawy człowieka.

Razem zebraliśmy 130 nazw cech m.in. serdeczność, uczynność, sprawiedliwość, odwaga, uczuciowość, obowiązkowość, empatia. Zapisaliśmy wyrazy na paskach, które posklejaliśmy w ogniwa składające się na łańcuch. W grupach stworzyliśmy krótkie łańcuchy, które połączyliśmy w jedną całość. Gdy klasowy łańcuch był gotowy, stanęliśmy w kręgu, aby się nim opasać. Włożyliśmy ręce w ogniwa tak jak w kajdany. W ten symboliczny sposób znaleźliśmy się w niewoli dobra. Chcemy być dobrzy i mądrzy. To była ciekawa i pouczająca lekcja.

Dziewczynki i chłopcy z klasy VI c

Zdjęcia

Dodatkowe informacje