Program Profilaktyki Zintegrowanej ,,Cuder"

22 listopada 2017r. w naszej szkole realizowany był Program Profilaktyki Zintegrowanej ,,Cuder. W programie uczestniczyli uczniowie klas VI - VII, rodzice i nauczyciele. Główne założenia programu to przeciwdziałanie uzależnieniem behawioralnym i chemicznym oraz wskazywanie właściwych hierarchii wartości poprzez wzmocnienie zainteresowań. Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli Fundacji Wspomagamy Wychowanie. Uczniowie obejrzeli prezentację, w której przedstawiono pięć sfer człowieka jako wszechstronnej i harmonijnej całości: ciało, umysł, duch, emocje i relacje. Pozwoliło to uświadomić uczniom, że człowiek poukładany we wszystkich sferach jest zabezpieczony przed pułapkami życiowymi. W czasie drugiej części uczniowie obejrzeli film  pt. ,,Cyrk motyli - tu miały okazję zastanowić się nad wartościami życia, takimi jak prawda, miłość wolność. Czym jest i jakie cechy posiada prawdziwy autorytet. Wskazały na rodziców i nauczycieli, jako mądrych dorosłych, którzy mogą takimi autorytetami dla nich być. W ostatniej części  zagrały w grę planszową rozłożoną na podłodze. Celem gry było doprowadzenie do pełnego rozwoju bohatera (pionka), przez wędrowanie po świecie, pokonywanie pułapek i wyszukiwanie miejsc gdzie można spotkać ludzi wspierających rozwój.  Przedstawiciele klas mogli radzić się z kolegami i koleżankami z klasy, dlatego w grę zaangażowani byli wszyscy uczestnicy spotkania.
Spędzanie wolnego czasu  z rówieśnikami, przyjaciółmi i rodziną, rozwijanie zainteresowań, pasji, pomoc otaczającym nas ludziom rozwijają w nas takie wartości jak: prawda, miłość, wolność. Takimi wartościami należy kierować się w życiu. 

uczniowie i nauczyciele SP nr 7

Zdjęcia

Dodatkowe informacje