Grzeczny = bezpieczny- akcja promująca bezpieczne zachowania trwa!

Bezpieczeństwo dziecka i ucznia jest sprawą priorytetową. Na początku listopada w SP nr 7 nauczyciele klas I – III przystąpili do realizacji projektu pod hasłem „Grzeczny = bezpieczny” Organizatorami przedsięwzięcia są nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej – P. Dorota Dalka i P. Barbara Lisiecka. Akcja ma na celu uświadomienie uczniom grożących im niebezpieczeństw, będących wynikiem ich nieprzemyślanych zachowań lub wynikających z braku określonej wiedzy. Pierwszym etapem projektu było uświadomienie uczniom, jakie niebezpieczeństwa mogą spowodować ich niewłaściwe zachowania w szkole. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia – rozmowy, pogadanki, projekcje filmów edukacyjnych. Uczniowie wykonali opaski na głowę, na których zapisali hasła promujące bezpieczne zachowania, uczyli się wierszy i piosenki, wykonali plakaty. W wyniku akcji w SP nr 7 pojawiły się bajeczne drzewa – „Magiczne drzewa życzeń i obietnic”. To właściwe na ich gałązkach uczniowie klas trzecich zawiesili wykonane przez siebie listki, a na nich zapisali swoje postanowienia i życzenia, związane oczywiście z zachowaniem w szkole.  „Nie będą biegał w czasie przerwy”, „Nie hałasuj – hałas szkodzi zdrowi”, „Staram się być OK” – to tylko niektóre z około 180 dziecięcych obietnic. Mamy nadzieję, że moc „magicznych” drzewek sprawi, że wszystkie postanowienia uda się zrealizować. 14 listopada odbyła się uroczystość promująca bezpieczne zachowania wśród uczniów. To kolejny etap akcji „Grzeczny = bezpieczny”. Na uroczystość przybyło wielu gości – P. Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława, P. Urszula Sumeradzka – psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie oraz przedstawiciele służb ratowniczych – ratownik medyczny z SPZOZ w Mławie, zespół ratowników medycznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, grupa zawodowych strażaków, funkcjonariusz Straży Miejskiej. Projekcje krótkich filmów o tematyce prewencyjnej, połączone z fachowym, czytelnym przekazem ekspertów z pewnością podniosły poziom wiedzy, a także zmobilizują naszych uczniów do przewidywania konsekwencji, które mogą być wynikiem inicjowanych przez dzieci zabaw i nieprzemyślanych zachowań. Zgłębiliśmy wiedzę, jak radzić sobie z emocjami, zwłaszcza negatywnym, wiemy, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem, jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Wiemy też, do jakich urazów najczęściej dochodzi w szkole i jak skutecznie im przeciwdziałać. Grupa zaproszonych do szkoły ratowników medycznych przeprowadziła z uczniami klas trzecich praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej. To jednak nie koniec naszych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa wśród naszych uczniów. Już w przyszłym tygodniu przedstawiciele trójek klasowych uczniów klas III rozpoczną pracę nad stworzeniem „Regulaminu zachowania na korytarzu szkolnym”, którego wspólnie ustalone zasady będą egzekwowane i przestrzegane. Najgrzeczniejsi uczniowie z klas I – III zostali uhonorowani odznakami „Uczeń na medal”. 

Zdjęcia

Dodatkowe informacje