Zarządzenie i procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych i usprawiedliwiania nieobecności

Zarządzenie i procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych i usprawiedliwiania nieobecności

Dodatkowe informacje