„Wiosna przed szkołą”

  • Drukuj

Uczennice klasy Va pod kierunkiem S. Pszczółkowskiej i J. Modzelewskiej zrealizowały w ramach cyfrowej szkoły projekt edukacyjny, którego celem była obserwacja wybranych roślin rosnących przed szkołą, opis cech charakterystycznych oraz  dokumentowanie zmian zachodzących w ich w wyglądzie za pomocą aparatu fotograficznego. Przez cały miesiąc, raz w tygodniu grupa wykonywała zdjęcia wybranych roślin, opisywała ich wygląd. Następnie w kolejnym etapie projektu uczennice wykonały plakat zawierającego zdjęcia roślin i ich nazwy w języku polskim i angielskim, który został umieszczony na gazetce samorządu uczniowskiego. W ramach prezentacji efektów swojej pracy uczestniczki projektu zaprezentowały zdjęcia roślin całej klasie na tablicy interaktywnej, omówiły poszczególne etapy rozwoju, podały ich prawidłowe polskie i angielskie nazwy, określiły cechy charakterystyczne roślin, używając prostych określeń i konstrukcji składniowych.